718 Followers
175 Following
maddan3

It's a Mad Mad World

Currently reading

Manderley Forever
Tatiana de Rosnay
Follow Free counters!
France Book Tours
Challenge Participant 80%

Hälsning från de döda by Stuart Mcbride (Birthdays for the Dead)

Hälsning från de döda - Stuart MacBride

Swedish review

Media kallar honom "Födelsedagsfiraren" för att han kidnappar flickor precis innan de ska fylla tretton år och sedan skickar han ett födelsdagskort till deras familjer som visar hur han långsamt torterar dem till döds. Varje år får de ett nytt kort. För fem år sedan försvann kriminalinspektör Ash Hendersons dotter Rebecca. Ett år senare får han ett kort på posten, men han hemlighåller detta för om det skulle komma fram skulle han inte få vara kvar på utredningen.

Att skriva en bok om barn som torteras ihjäl kan inte vara lätt och det är definitivt inte något som är lätt att läsa om. Men Stuart McBride har lyckats sätta samman en bok som inte blir för nattsvart och det tack vare den lysande karaktären Alice McDonald, en kriminalpsykolog med sina egna problem, tack vara henne så känns det inte som man vadar i elände och misär hela tiden medan man läser boken. Alice uppväger Ash Henderson mer självdestruktiva karaktär. Ash är skild med pengaskulder och han får i början av boken ett nytt kort på Rebecca och vetskapen av detta behåller han för sig själv. Polisen och hans ex-fru tror alla att Rebecca har rymt hemifrån. Men så hittar de en kropp och med det så har de äntligen konkreta bevis istället för bara bilder.

Detta är en bok som är väldigt svårt att sluta läsa, hela tiden ville jag läsa ett kapitel till för att få reda på vem som låg bakom kidnappningarna och boken är väldigt spännande och tacksam nog också rolig, utan Alice, vars olika fobier gör boken underhållande att läsa, skulle jag gå under i allt mörker. Jag till och med ringde till min mamma på kvällen för att läsa stycken ur boken för henne när Alice hade sagt eller gjort något kul.

Detta är en bok som är bra från början till slutet och jag ser fram emot att läsa bok 2 i serien.

Jag vill tacka HarperCollins Nordic för att ha försett mig med ett recensionsex för en ärlig recension.*************


English review

Media calls him "The Birthday boy" because he kidnappers girls just before they turn thirteen and then he sends pictures of them home to their families showing how he slowly tortures them to death. Every year they get a new card. 5 years ago Detective Constable Ash Henderson's daughter Rebecca was kidnapped. One year later get a card, but he keeps that a secret for his colleagues and because if they would know would he not be able to stay on the investigation.

To write a book about children being tortured cannot be easy and it's definitely not something that is easy to read about. But, Stuart McBride has managed to put together a book that is not too dark thanks to the character Alice McDonald, a criminal psychologist with her own problems, and thanks to her it doesn't feel like you are drowning in misery while you are reading the book. Alice counterbalance Ash Henderson more destructive character. Ash is divorced with debts and he gets, in the beginning, a new picture of Rebecca and the knowledge about this, he keeps to himself. The cops and his ex-wife all thinks that Rebecca just ran away. But, then they find a body och with that they finally have solid evidence besides the pictures.

Birthday for the Dead was a book that was hard to put down. I couldn't stop reading because I really wanted to know who was behind the kidnappings and the book was really thrilling och thankfully also funny thanks to Alice, whose phobias made the books really entertaining to read. Without Alice, would the book have been way too dark to read. I even called my mum during the evening to read her sections from the book when Alice had said or done something funny.

I want to thank HarperCollins Nordic for providing me with a free copy for an honest review!