It's a Mad Mad World

It's a Mad Mad World

- A blog which contains just about anything related to books - 

 

 

Review
4 Stars
Washingtondekretet (The Washington decree) by Jussi Adler-Olsen (SWE/ENG)

SWEDISH REVIEW


Doggie Rogers är lycklig när hon kliver in på Hotel Splendor för att fira den demokratiske presidentkandidaten Bruce Jansens historiska valseger. Hon är full av hopp inför framtiden och övertygad om att Jansen är den rätte att axla rollen som världens mäktigaste man. Men medan den nyvalde presidenten hyllas av sina trogna medarbetare drar en man i rummet plötsligt vapen. Skottet träffar Bruce Jansens höggravida hustru, och varken hon eller det ofödda barnet går att rädda.

Doggie är i chocktillstånd – inte minst för att hennes egen far anklagas för mordet. När Bruce Jansen senare svär presidenteden är han en djupt förbittrad man. Han lägger fram en ytterst kontroversiell förordning som ska återupprätta ordningen i USA. Men då det går upp för medborgarna vad Washingtondekretet innebär, bryter helvetet loss. Snart är gränserna stängda, utegångsförbud införs och inbördeskriget hotar.

En liten grupp människor, med Doggie Rogers i täten, klamrar sig dock fast vid hoppet och gör allt för att avslöja komplotten som det amerikanska samhället är utsatt för. Doggie har blivit landets mest eftersökta kvinna. Och nationens framtid vilar på hennes axlar.

Washingtondekretet är en tankeväckande politisk thriller från författaren bakom succéböckerna om Avdelning Q.

 
**********

Låt tänka sig att en världens mäktigaste män, efter att ha minst sin fru, skulle få för sig att genomdriva kontroversiella reformer, som innebär hårdare lagar, genom att t.ex. det skulle vara förbjudet att äga ammunition och att fångar som skulle avrättas inte längre hade en rättighet att förhala eller överklaga beslutet det utan att alla som stod på listan att avrättas skulle göras det, med en avrättning om dagen. Låt säga att denna man är USA's president som såg sin gravida fru bli skjuten till döds, och har nu fått nog och har satt ner sin fot för att med hårda lagar stoppa våldet. Hur ska man stoppa en man som har så stor makt, där alla som sätter sig emot Washingtondekretet plötsligt dör, eller mystiskt ändrar sig? 
 
Washingtondekretet, är en intressant och välskriven politisk thriller. En kompakt bok på över 600 sidor om hur även ett demokratiskt land som USA kan korrumperas om nu någon med tillräckligt med makt och pengar skulle vilja det. Boken är 10 år gammal men känns väldigt aktuell, speciellt när man tänker sig USA idag som står inför ett nyval där Donald Trump kan bli nästa president eller när man ser på vad som händer i Turkiet. Washingtondekretet må vara fiktion, men jag kan lätt tänka mig att det skulle inte vara svårt för en man, med storhetsvansinne att få ett demokratiskt land att bli mer en diktatoriskt stat.

Men man märker snart i boken att någonting inte stämmer och det tröjer inte längre förren det uppstår spännande vändningar och avslöjanden i boken och några människor, som Doggie Rogers, inser snart att det pågår saker bakom kulisserna som de i sina vildaste fantasier inte hade räknat med.
 
Spännande läsning, dock kände jag ibland att jag skulle vilja skynda på handlingen en aning då vissa delar av boken var lite mindre intressant att läsa än andra delar. Men i stort sett var boken mycket bra och jag älskade slutet! 

Tack Albert Bonniers förlag för recensionsexememplaret!

ENGLISH REVIEW

Doggie Rogers is happy when she steps into the Hotel Splendor to celebrate the Democratic presidential candidate Bruce Jansen's historic election victory. She is full of hope for the future and believes that Jansen is the right man to take on the role as the world's most powerful man. But her happiness is cut short when a man shoots Bruce Jansen's wife, and neither she nor the unborn child survives. Doggie is in shock, and it will get worse for her when her own father is accused of being behind the killing.
 
When Bruce Jansen later swears the oath of office, is he a deeply embittered man. He presents an extremely controversial decree to restore order in the United States. But then it dawns on people what the Washington decree does, and all hell breaks loose. Soon the borders closed, curfews imposed, and civil war threatens the nation.
 
A small group of people, with Doggie Rogers in the lead, cling to hope and they will do everything to uncover the conspiracy. Doggie has become the country's most wanted woman. And the future of the nation rests on her shoulders.
 
Washington decree is a thoughtful political thriller from the author of bestsellers about Department Q.
 
*********

Imagine that one of the world's most powerful men, after losing his wife, would enforce controversial reforms that would mean tougher laws that for instance forbids people to own ammunition. And, prisoners that are locked up for executions would not have any rights to delay or appeal the verdict. Instead, one prisoner on death row would be executed every day. And, the newspapers would be censored. What if this man was the president of the United States and that he saw his pregnant wife get shot to death? And, now he has had enough and has decided to stop all the violence. How, do you stop a man that has so much power that if anyone is against the Washington decree is killed or mysteriously change his mind? 
 
The Washington decree is a very interesting and well-written political thriller. It's a compact book of over 600 pages about how a democratic country like the US can be corrupted if somebody with enough power and money has the willpower to do it. The book may be 10 years old, but it feels very much up-to-date when you think about the fact that the US will soon choose a new president and one of the candidates is Donald Trump (sorry my American friends, but this is something I just can't fathom) or just look at Turkey. The Washington decree  may be fiction, but it would not be hard for a man, with delusions of grandeur to turn a democratic land into a dictatorial state. 
 
But not everything is that simple in the The Washington decree. There are some twist and turns and some people, like Doggie Rogers, soon realize that perhaps there is more going on behind the scenes, then they could imagine in their wildest dreams. 
 
The book was thrilling to read, although I sometimes felt an urge for the story to pick up the pace when some part of the book felt less interesting to read than other parts. But, the book was still very good and I loved the ending!

Thanks to Albert Bonniers förlag for the review copy! 
Spotlight: Chakana by W.E. Lawrence‏

W. E. Lawrence’s latest historical romance novel Chakana is a James Bond meets Indiana Jones action/adventure story. It is set in Peru, just before the start of World War II. The basis of the tale is a race between good and evil to find an ancient treasure that could affect the outcome of the war before it even begins. It’s filled with danger, suspense, some humor, and even a torrid romance. Synopsis:
 
In 1940, before the start of World War II, James Fleming, the original British secret agent, races on a high-stakes chase to track down the ancient lost treasure of King Huascar of the Incas. He must recover it before the Nazis do or the whole world will be in imminent danger.

Fleming joins forces in the remote ruins of Peru, South America with Kate Rhodes, a policewoman on leave from the United States, her archaeologist brother, Nick, and their college professor, Dr. Charlie. Together, they must decode and interpret the clues, and face the challenges of the Chakana on their hunt for the treasure.
The group is hounded throughout their search of the ancient Sacred Valley by international artifact smugglers, familiar with the Chakana and working with the Nazis, who are determined to acquire the treasure to help finance their war effort. Intrigue, danger, suspense, action, adventure, and even romance abound in this brave band’s quest to save the free world. 

Praise:
 
“Chakana by W.E. Lawrence is a romantic historical adventure that is impossible to put down. Chakana has all the adventure and excitement that will keep you on the edge of your chair and reading late into the night. W.E. Lawrence knows how to keep the suspense, romance, adventure and mystery alive on every page. If you like Indiana Jones, you will love Chakana. I don't think anyone will be disappointed when reading this book - it is a five star plus winner.” - Reviewed by Trudi LoPreto for Readers' Favorite

“Chakana is written for modern audiences looking for a slap-bang adventure brimming with intrigue and romantic tension. In this regard, Lawrence’s novel excels splendidly. Its simplistic style of narration makes it an easy read and highly accessible for a wide variety of audiences… the book offers a drama that most people will heartily devour and which will have those people wondering where the time has gone after they’ve done so.” - Reviewed by Red City Review

About the Author:

W. E. Lawrence graduated in 1978 from the University of North Carolina in Chapel Hill with a BS in business administration. He has run a successful home health care supplies distributorship for the past twenty-three years.

Passionate about God, writing, reading, family, sports, politics, and America, Lawrence currently lives in Davidson, North Carolina, with his lovely wife and their two wonderful children.

W. E. Lawrence enjoys writing historical romance novels filled with action, adventure, and suspense. He published his debut novel Guardian of Paradise in October 2014. His latest book Chakana was published in December 2015. 
 
 
Readers can connect with W. E. Lawrence on Facebook, Twitter, and Goodreads.
Blog Tour: Madame Presidentess by Nicole Evelina


Madame Presidentess by Nicole Evelina

Publication Date: July 25, 2016
Lawson Gartner Publishing
eBook & Paperback; 400 Pages
Genre: Historical Fiction
*Winner: U.S. Women’s History category – 2015 Chaucer Awards for Historical Fiction
 
Forty-eight years before women were granted the right to vote, one woman dared to run for President of the United States, yet her name has been virtually written out of the history books.
Rising from the shame of an abusive childhood, Victoria Woodhull, the daughter of a con-man and a religious zealot, vows to follow her destiny, one the spirits say will lead her out of poverty to “become ruler of her people.”
But the road to glory is far from easy. A nightmarish marriage teaches Victoria that women are stronger and deserve far more credit than society gives. Eschewing the conventions of her day, she strikes out on her own to improve herself and the lot of American women.
Over the next several years, she sets into motion plans that shatter the old boys club of Wall Street and defile even the sanctity of the halls of Congress. But it’s not just her ambition that threatens men of wealth and privilege; when she announces her candidacy for President in the 1872 election, they realize she may well usurp the power they’ve so long fought to protect.
Those who support her laud “Notorious Victoria” as a gifted spiritualist medium and healer, a talented financial mind, a fresh voice in the suffrage movement, and the radical idealist needed to move the nation forward. But those who dislike her see a dangerous force who is too willing to speak out when women are expected to be quiet. Ultimately, “Mrs. Satan’s” radical views on women’s rights, equality of the sexes, free love and the role of politics in private affairs collide with her tumultuous personal life to endanger all she has built and change how she is viewed by future generations.
This is the story of one woman who was ahead of her time – a woman who would make waves even in the 21st century – but who dared to speak out and challenge the conventions of post-Civil War America, setting a precedent that is still followed by female politicians today.
 

Amazon | iTunes | Kobo | Smashwords

 

About the Author

Nicole Evelina is an award-winning historical fiction and romantic comedy writer. Her most recent novel, Been Searching for You, a romantic comedy, won the 2015 Romance Writers of America (RWA) Great Expectations and Golden Rose contests.
She also writes historical fiction. Her debut novel, Daughter of Destiny, the first book of an Arthurian legend trilogy that tells Guinevere’s life story from her point of view, was named Book of the Year by Chanticleer Reviews, took the Grand Prize in the 2015 Chatelaine Awards for Women’s Fiction/Romance, won a Gold Medal in the fantasy category in the Next Generation Indie Book Awards and was short-listed for the Chaucer Award for Historical Fiction. The sequel, Camelot’s Queen is out now.
Nicole is one of only six authors who completed a week-long writing intensive taught by #1 New York Times bestselling author Deborah Harkness. Nicole has traveled to England twice to research the Guinevere’s Tale trilogy, where she consulted with internationally acclaimed author and historian Geoffrey Ashe, as well as Arthurian/Glastonbury expert Jaime George, the man who helped Marion Zimmer Bradley research The Mists of Avalon.
Nicole is a member of and book reviewer for The Historical Novel Society, and Sirens (a group supporting female fantasy authors), as well as a member of the Historical Writers of America, Women’s Fiction Writers Association, Romance Writers of America, the St. Louis Writer’s Guild, Women Writing the West, Broad Universe (promoting women in fantasy, science fiction and horror), Alliance of Independent Authors and the Independent Book Publishers Association.
Her website/blog is http://nicoleevelina.com and she can be found on Twitter as well as on PinterestFacebookGoodreadsInstagram and Tumblr.

Blog Tour Schedule

Monday, July 25
Tour Kick Off at Passages to the Past
Tuesday, July 26
Spotlight at Just One More Chapter
Wednesday, July 27
Spotlight at Broken Teepee
Thursday, July 28
Guest Post at Let Them Read Books
Friday, July 29
Spotlight at A Bookaholic Swede
Monday, August 1
Tuesday, August 2
Guest Post & Excerpt at The Silver Dagger Scriptorium
Wednesday, August 3
Thursday, August 4
Interview at The Maiden’s Court
Monday, August 8
Review at The Book Connection (First Chapter Review)
Tuesday, August 9
Saturday, August 13
Tuesday, August 16
Wednesday, August 17
Thursday, August 18
Guest Post at Creating Herstory
Friday, August 19
Monday, August 22
Tuesday, August 23
Review at 100 Pages a Day
Wednesday, August 24
Review at Book Nerd
Spotlight at A Literary Vacation
Thursday, August 25
Review at Bookramblings
Friday, August 26
Review at A Bookish Affair

Giveaway

To enter the Madame Presidentess Giveaway for a paperback of the book and/or Victoria Woodhull Bumper Sticker, please see the GLEAM form below. 3 winners will receive a copy of the book and a bumper sticker. 7 winners will receive the Victoria Woodhull Bumper Sticker.

Rules

– Giveaway ends at 11:59pm EST on August 26th. You must be 18 or older to enter.
– Giveaway is open to US residents only.
– Only one entry per household.
– All giveaway entrants agree to be honest and not cheat the systems; any suspect of fraud is decided upon by blog/site owner and the sponsor, and entrants may be disqualified at our discretion
– Winner has 48 hours to claim prize or new winner is chosen.

Embed Code: Madame Presidentess 

Direct Link: https://gleam.io/Jrugk/madame-presidentess-

<br /

Cover Crush: If I Only Had a Duke by Lenora Bell
 
Erin over at Flashlight Commentary is the one that came up with the cover crush idea and I loved it so much that I decided that every Thursday would I post a cover that I really love. 
 
***********

This week's Cover Crush is the lovely cover for Lenora Bell's If I Only Had a Duke. This is the kind of cover I want to see on historical romance. I don't care about half naked men with women in clinging positions. And, yes, I do like it when half the body is missing from the cover. It appeals to me!

 
After four failed seasons and a disastrous jilting, Lady Dorothea Beaumont has had more than enough of her family's scheming. She won't domesticate a duke, entangle an earl or vie for a viscount. She will quietly exit to her aunt's Irish estate for a life of blissful freedom. Until an arrogant, sinfully handsome duke singles her out for a waltz, making Thea the most popular belle of the season.
 
Well, the duke ruined her plans and now he'll just have to fix them.
 
Dalton, Duke of Osborne, is far too heartless for debutantes or marriage - he uses dalliances to distract from his real purpose: finding the man who destroyed his family. When his search leads to Ireland, the last thing he needs is the determined, achingly innocent Thea, who arrives in the dead of night demanding he escort her to her aunt. His foolish agreement may prove his undoing. The road to the Emerald Isle is fraught with unforeseen dangers, but the greatest peril of all might just be discovering that he has a heart . . . and he's losing it to Thea.

**********

Check out this week's cover crush over at 
Flashlight Commentary
2 Kids and Tired Books
Layered Pages 
The Maidens Court
 
A Reckless Promise by Kasey Michaels Blog Tour

Series: The Little Season (Book 3)
Mass Market Paperback: 384 pages
Publisher: HQN Books (July 26, 2016)
 
London’s Little Season has never been so scandalous 

It’s the kind of vow often made on the battlefield. Darby Travers, Viscount Nailbourne, never imagines he’ll have to honor it. Yet here she is on his doorstep—his late comrade’s young daughter, and Darby’s new ward. Worse, she comes with the most overprotective, mistrustful, bothersome chaperone—the child’s aunt, Sadie Grace Boxer. Darby is quite sure that behind her lovely facade, the woman is guarding a secret.

Sadie Grace faced many trials working in her brother’s surgery, but none prepared her for the world she’s thrust into with his passing. Navigating the ton, with its endless ball gowns and parade of parties, is difficult enough, but hiding the truth about her niece while the sophisticated Viscount watches her every move proves nearly impossible—particularly when his searing gaze tempts her to bare all. But when her family’s past catches up with her, she’ll have to trust in Darby…no matter the cost to her heart.

“The story is filled with delightful characters and witty repartee”–Publishers Weeklyon A Scandalous Proposal

RT Book Reviews (Jan print edition): “Michaels, known for her comedic Regency-set romances, outdoes herself… For lighthearted fun, you can’t do better than this.”–RT Book Reviews on An Improper Arrangement


Purchase Links

Amazon | Books-A-Million | Barnes & Noble


A Reckless Promise by Kasey Michaels
 
EXCERPT

London, the Little Season, 1815
“What do you think of Spain, Norton? I’ve heard in­triguing things about the Alhambra, once termed a plea­sure palace. But no, you have no interest in pleasure, do you?”
“I take vast pleasure in my duties, my lord,” the valet supplied in his usual monotone. “Even more so when His Lordship refrains from speaking whilst I am shav­ing him.”
Darby Travers, Viscount Nailbourne, longed to in­quire as to whether his man’s words could be construed as a threat, but quickly discarded the notion. Until the straight edge moved from his neck, he prudently refused to so much as swallow.
“And we’re done, my lord,” Norton said in some satisfaction, stepping back even as he handed his em­ployer a warm, moist towel. “Until this evening, that is. I would ask you to consider again the advantages of a well-trimmed beard.”
Darby wiped at his face, then tossed the towel in Norton’s direction as he got to his feet and walked over to the high dresser topped with an oval mirror. “Not if you’d continue to force your barbering skills on me, no. It wounds me to say this, Norton, but your mustache ap­pears chewed on, and I’m convinced you employ that wirelike appendage on your chin to brush dried mud from my riding boots. The fact that both are shoe-black dark and your hair red as a flame makes me wonder what you do to amuse yourself when I leave you alone.”
Norton, a man of at least forty summers, smoothed a hand over his hair, parted neatly in the middle and tied back into a tail at least six inches in length, and then tugged at his goatee. “Red facial hair is unattract­ive, my lord.”
Darby would have asked his new valet why he didn’t expand his use of the dye pot to include the hair on his head, but then the man might tell him. Norton was his third valet in as many months, and the only one who didn’t perpetually suppress a flinch when he saw his em­ployer without his eyepatch. For that small mercy alone, the viscount didn’t really care if Norton sought his jol­lies by wearing his pantaloons on his head.
He picked up his brushes and ran them through his own coal-dark hair. “I believe I’ll refrain from comment on that, Norton. But back to Spain. I’m devastated to in­form you that we can’t go, much as I’d like to escape my fate. For one, I’m promised to a birthday celebration at the end of the month. Either that or a funeral. Nobody’s quite certain yet. My jacket, if you please.”
“Yes, my lord. Will we be returning to London today?”
“Don’t care for my cottage, Norton?” he asked, shrug­ging into his handsomely cut tan hacking jacket, for he was anticipating a ride yet this morning. “I know it’s quaint, but I believe it provides most of the necessities of life.”
Nailbourne Farm, or the “cottage,” as Darby termed it, was a large estate just outside Wimbledon, and only
an hour’s drive from London. Along with an extensive breeding stable and three hundred acres of Capability Brown’s better efforts at landscaping, the estate boasted a unique, sprawling stone-and-timber mansion. There were sixteen bedchambers, a dining hall that comfort­ably sat fifty and a dozen other rooms, all beneath a whimsical thatched roof that kept four thatchers gain­fully employed year-round. It even boasted a royal bed­chamber, which had actually been slept in by no less than two English monarchs.
It was the smallest of the half dozen Nailbourne hold­ings.
“Well, Norton? Do you agree?”
“It’s…serviceable, my lord.”
“How greatly you relieve my mind. I wouldn’t want to have to order it torn down and rebuilt to your speci­fications.”
Sarcasm was totally lost on Norton, Darby knew, winging over his head like a bird in flight, but at least the viscount was amusing himself. He was in some need of a smile at the moment.
“Your pardon, sir, but I feel I must remind you that I accepted this temporary position on the understand­ing that we would be in London for the Little Season.”
Darby made one last small adjustment to the black eyepatch he’d tied to his head, and turned to give a slight bow to his valet. “And alas, I’ve failed you. I’m so ashamed, and must hasten to make amends. Since I’ll be traveling to London this evening for an engagement, you have my permission to ride along with me. I’ll have you dropped at your favorite tavern, as I’m certain you have one, and come back to take you up before I return here, to the wilds. I most sincerely hope that meets with your approval?”
“Yes, my lord!” Norton exclaimed, bowing deeply at the waist, perhaps the first display of emotion the man had allowed in his master’s presence. “The Crown and Cock, my lord, just off Piccadilly. And may I say, my lord, you look exceptionally fine today. You flatter that new jacket all hollow.”
“Oh, shut up,” Darby said amicably as he brushed past the valet on his way to the stairs, only smiling once he was out of sight. “For a moment there, I thought he’d ask to kiss my ring,” he mumbled to himself.
His mood may have been temporarily lifted, but the knowledge that Norton was right served to bring it crash­ing back down once more. He’d been at the cottage for nearly a week, cooling his heels as he awaited the arrival of the consequences of his forgotten promise to John Hamilton. Granted, he’d escaped to London, twice, for evening parties, but the days here were nearly intermi­nable when he wished only to be with his friends be­fore everyone adjourned to their country estates until the spring Season.
Darby supposed he should have put a qualifier or two into his promise to the good doctor before agree­ing to take guardianship of the man’s daughter should anything fatal befall the man. He’d thought that meant if John had perished at the camp before it could be liber­ated. He hadn’t counted on any responsibility outliving the promise by more than eighteen months, which was when the good doctor had cocked up his toes.
Yet here he was, about to become guardian to his very own ward. His female ward. If there could be any one person less suited for the position, Darby believed a person would have to search far and wide to find him. His friends had all laughingly agreed, and looked for­ward with some glee to watching him deal with this unexpected complication to his smooth-running life.
Marley Hamilton. Age unknown. Would he be able to send her off to some young ladies’ academy and forget about her for at least a few years, or would he be laying down the blunt for a Season for the girl? Was she dewy and young, or already past her last prayers?
John had been a country doctor. Of good family, one could only hope, but would his daughter be up to snuff for a Season, or would she come to the cottage still with hay in her hair and mud on her half boots, and speak in some broad country accent?
Would he be forced to rebuild her, as it were, from the ground up, in order to be rid of her?
Would she feel it necessary to address him as Uncle Nailbourne?
Egads.
“Coop’s right,” he told himself as he reached the bot­tom of the stairs. “I do get myself into the damnedest situations. If only John’s solicitor would arrive, and get the waiting over with before I drive myself mad.”
“Milord?” the footman asked, holding forth his em­ployer’s hat, gloves and small riding crop. “You be talkin’ ta yerself again, the way you said you wuz yes­terday?”
“Exactly, Tompkins,” he responded, accepting the ar­ticles. “And as was the case yesterday, and probably will be for some time yet, you may feel free to ignore me.”
“Yes, milord. Mr. Rivers brought the new stallion ’round. He’s a big ’un, milord. You do mind ta be care­ful.”
“Since it would upset you, I’ll do my best not to break my neck,” Darby promised the young lad, and then stopped in the action of pulling on his gloves when there were three loud raps on the door knocker.
His entire body instantly went on alert.
“Ah, perhaps the time has come. Strange we didn’t hear a coach pulling up. Attend to that, Tompkins, if you please.”
The boy, freckle-faced and towheaded, and more ac­customed to his usual chores in the kitchens, looked at his master in some distress. “But, milord, Mr. Cam­ford says he’s ta greet all His Lordship’s guests to be sure where ta put ’em, and yer’r ta be summoned ta the drawin’ room only after he—”
“Tompkins, I can’t be certain of this, of course, but last I looked, I do believe I still outrank my butler. Open. The. Door.”
Tompkins blushed to the roots of his hair. “Straight­away, milord.”
“Clearly I have to develop more of a commanding air with the staff,” Darby told himself, replacing hat, gloves and riding crop on the large round table and stepping back two paces, ready to surprise his guest with his unexpected presence. Or perhaps he’d be mistaken for Camford, come to vet the uninvited guest so he’d know where “ta put ’em.”
A mental picture of the portly butler dressed in riding clothes brought a small smile to Darby’s lips as Tomp­kins opened the door and then stood directly in front of the opening, blocking any view of the visitor. Appar­ently Camford hadn’t had time to complete the lad’s les­sons in footman-ship.
“Let whoever it is pass, please,” he told the boy, un­necessarily it would seem, as Tompkins was rather hand­ily pushed out of the way as a tall, heavily cloaked and hooded figure breached the human barrier and stepped through the portal, dripping water onto the tile floor.
When had it begun to rain? Did Norton so sincerely loathe the country that he didn’t even peek out the win­dow to be certain his employer would be correctly dressed? Darby waved a figurative goodbye to any no­tion of working the new stallion.
He took a closer look at the figure. The words drowned rat scuttled into his brain.
“If you hadn’t yet noticed, young man, the doorway lacks a portico. How long do you usually have His Lord­ship’s guests stand unprotected in a deluge?”
A woman? It was definitely a woman’s voice. Tall, for a woman, able to wear a man’s cloak and not have it be six sizes too large. Only four, he estimated, taking in the many-caped cloak once again. Bossy, for a woman, especially one who had arrived uninvited, unaccompa­nied and apparently on foot.
“Tompkins, offer to take the lady’s cloak before she drowns in it, both literally and figuratively.”

 About Kasey Michaels

USA TODAY bestselling author Kasey Michaels is the author of more than one hundred books. She has earned four starred reviews from Publishers Weekly, and has won an RT Book Reviews Career Achievement Award and several other commendations for her contemporary and historical novels. Kasey resides with her family in Pennsylvania.

Connect with Kasey

Website | Facebook

 Kasey Michaels’ TLC Book Tours TOUR STOPS:

Monday, July 4th: From the TBR Pile
Tuesday, July 5th: Reading Reality
Wednesday, July 6th: A. Holland Reads
Thursday, July 7th: BookNAround
Friday, July 8th: Broken Teepee – excerpt
Monday, July 11th: Stranded in Chaos
Tuesday, July 12th: Booked on a Feeling
Wednesday, July 13th: Written Love Reviews
Thursday, July 14th: Let Them Read Books
Friday, July 15th: Bookaholics Not-So-Anonymous
Friday, July 15th: Romancing the Readers
Monday, July 18th: A Night’s Dream of Books
Tuesday, July 19th: Books a la Mode – excerpt
Wednesday, July 20th: The Sassy Bookster – excerpt
Thursday, July 21st: Open Book Society
Monday, July 25th: Puddletown Reviews
Tuesday, July 26th: Books that Hook
Wednesday, July 27th: A Chick Who Reads
Thursday, July 28th: A Bookaholic Swede – excerpt
Friday, July 29th: The Maiden’s Court
 
Skin by Mo Hayder (SWE/ENG)
Skin: Jack Caffery series 4 - Mo Hayder

Men kriminalkommissarie Jack Caffery tvivlar. Fler synbara självmord dyker upp, alla med kopplingar till Älvgrottorna, ett nästan bottenlöst system av översvämmade gruvor. Caffery börjar ana en skugglik, mystisk varelse, någon som håller sig gömd i mörkret och osedd kan ta sig in i folks hus.

Vid sidan av Caffery arbetar polisdykaren Flea Marley. Med sitt förflutnas trauman bakom sig har hon börjat undra om deras förhållande inte skulle kunna bli någonting mer än det yrkesmässiga. Men så upptäcker hon något som inte bara kommer henne obehagligt nära, det är så skrämmande att hennes liv aldrig kommer att bli detsamma.

Och den här gången kan ingen – inte ens Jack – hjälpa henne.

 
**********
 
Jag hade turen att läsa Hud direkt efter att ha läst Ritual vilket gjorde att det kändes som om jag läste bara en bok, som vart uppdelad i två böcker då handlingen i Hud tar vid i stor sett direkt efter handlingen i Ritual slutar. Då jag tyckte att Ritual slutad med några lösa trådar så var jag väldigt nöjd över detta.
 
Jack Caffery är inte helt övertygad om att fallet från föregående bok är helt avklarat. Han har en känsla av ett någon slapp undan, någon som förföljer honom. Frågan är varför? Och först tror han att de besynnerliga självmordet som han undersöker har med morden från föregående fall att göra. Eller rättare sagt från personen som kom undan. Men det är bara han som är misstänksam och tror att det kan rör sig om ett mord och inte ett självmord. Under tiden har Flea Marley egna problem med en överraskning som hennes bror Thom har lämnat bak i hennes bil.
 
Som med föregående bok så är denna bok svår att sluta läsa. Handlingen är intensiv och fängslande och både Fleas personliga problem och Jacks undersökning är intressanta att följa. Jag var så inne i handlingen att jag nästan såg rött när Thom och hans flickvän Mandy började ställa till problem för Flea. Jag hoppas innerligt att de får vad de förtjänar i någon kommande bok. Maken till vedervärdiga personer är det svårt att finna. 
 
Hud är en mycket bra bok och slutet var både perfekt och frustrerande. Frustrerande för att jag nu bara måste ha fortsättningen!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!
 
ENGLISH REVIEW
 
When the decomposed body of a young woman is found by near railway tracks just outside Bristol one hot May morning, all indications are that she's committed suicide. That's how the police want it too; all neatly squared and tidied away. But DI Jack Caffery is not so sure. He is on the trail of someone predatory, someone who hides in the shadows and can slip into houses unseen. And for the first time in a very long time, he feels scared. 

Police Diver Flea Marley is working alongside Caffery. Having come to terms with the loss of her parents, and with the traumas of her past safely behind her, she's beginning to wonder whether their relationship could go beyond the professional. And then she finds something that changes everything. Not only is it far too close to home for comfort - but it's so horrifying that she knows that nothing will ever be the same again. And that this time, no one - not even Caffery - can help her...

**********

I was lucky to have read Ritual right before I read Skin because that made it feel like I was only reading one book that was split into two books since the story in Skin feels like a continuation from Ritual. And, since I felt that Ritual ended was some questions left to answer was this especially satisfying.

Jack Caffery is not convinced that the case from the previous book is completely over. He has a feeling that someone got away, and that person is stalking him. And, the question is why? He also thinks that the suicide that he is investigating has something to do with the murder cases from the previous case. Or rather the person that got away. But, he is the only one that is suspicious about it. Meanwhile, Flea Marley has to deal with her own personal problem, a surprise that her brother Thom left back in her car.

Like the previous book was this one hard to put down. The story is fascinating and intensive and both Flea's personal problem and Jack's investigation are interesting to follow. I was so caught up with the story that I almost exploded with anger when Thom and his girlfriend Mandy started to make trouble for Flea. I hope they get what they deserve in the future. I loathe them both!

Thanks to Modernista for the review copy! 
Review
4 Stars
The Lost Girls by Heather Young
The Lost Girls - Heather   Young

A haunting debut novel that examines the price of loyalty, the burden of regret, the meaning of salvation, and the sacrifices we make for those we love, told in the voices of two unforgettable women linked by a decades-old family mystery at a beautiful, decaying lake house.

In the summer of 1935, six-year-old Emily Evans vanishes from her family’s vacation home on a remote Minnesota lake. Her disappearance destroys her mother, who spends the rest of her life at the lake house, hoping in vain that her favorite daughter will walk out of the woods. Emily’s two older sisters stay, too, each keeping her own private, decades-long vigil for the lost child.

Sixty years later Lucy, the quiet and watchful middle sister, lives in the lake house alone. Before she dies, she writes the story of that devastating summer in a notebook that she leaves, along with the house, to the only person to whom it might matter: her grandniece, Justine.

For Justine, the lake house offers a chance to escape her manipulative boyfriend and give her daughters the stable home she never had. But it’s not the sanctuary she hoped for. The long Minnesota winter has begun. The house is cold and dilapidated, the frozen lake is silent and forbidding, and her only neighbor is a strange old man who seems to know more than he’s telling about the summer of 1935.

Soon Justine’s troubled oldest daughter becomes obsessed with Emily’s disappearance, her mother arrives with designs on her inheritance, and the man she left behind launches a dangerous plan to get her back. In a house steeped in the sorrows of the women who came before her, Justine must overcome their tragic legacy if she hopes to save herself and her children.

 
**********
 

I'm always on the lookout for a good historical mystery and The Lost Girls about a little girl that went missing in 1935 sounded just perfect for me. And, it was a very good book where the answer to the mystery was not given straight away. Instead, we get to follow Lucy's memories from the notebook where she has written down what really happened to her little sister 60 years previous. In the present time has Lucy's grandniece Justine moved into Lucy's house after her death and there she tries to build a new life for her and her daughters. But, the past has a tendency to catch up. And, not just her own, but her family's past.

The book's story is interesting and deeply tragic and it kept me guessing right up until the end what really happened to Emily. The Lost Girls is a good title for the book because, in a way, the girls in the family are really lost as Emily's disappearance started a vicious cycle. Not that Lucy, Justine and the rest of the characters get lost in real life like Emily did. More like there is something in them that are lost. Something they are yearning for. They all have personal demons to deal with, even Justine eldest daughter who is not that old yet.

It's a very good book, well-written and thoughtful and sometimes deeply moving. And, so sad.

 
I want to thank William Morrow for providing me with a free copy through Edelweiss for an honest review!
Review
5 Stars
Dead Man Walking by Simon R. Green
Dead Man Walking: A country house murder mystery with a supernatural twist (An Ishmael Jones Mystery) - Simon R. Green

Call me Ishmael. Ishmael Jones. I am the man in the shadows, that even the shadows are afraid of. The secret agent whose life is the greatest secret of all. And some of the cases I work are trickier than others. "
A rogue agent has come in from the cold and wants to spill his secrets. The Organisation wants Ishmael to find out if Frank Parker is who he says he is, what he really knows, and why he has emerged from the shadows after all this time.

Ishmael heads to Ringstone Lodge in Yorkshire where Parker is being held to find that an atmosphere of fear and suspicion prevails. As he and his fellow residents are menaced by a series of alarming and inexplicable incidents, Ishmael sets out to prove that it s human trickery rather than any supernatural being behind the seemingly ghostly goings-on. But matters take an unexpected turn when one of their number is brutally murdered, and once again Ishmael must turn detective in order to entrap a twisted killer before they strike aga
in

 
**********
 
We all have that one book that got away from us on NetGalley or rather the books. The ones that you really wanted to read, but got turned down for. For me is The Dark Side of the Road one of them, the first book in this series. However, I did not know that this was the sequel to that book when I requested this book. I only saw that when I checked up this book on Goodreads. So, I was pleased that I got this one, and also slightly miffed that I did not buy The Dark Side of the Road when the price was down on the ebook. Especially miffed when I realized how wonderful this book was, which occurred at the beginning of the book. Of course!

So, what makes this book so wonderful? First, the characters. Ishmael and Penny, I instantly liked them, they were just so adorable. I was curious about Ishmael, especially since he only has been human since the 1963s? That was very odd, and I hoped that it would be addressed in the book. And, around 50% into the story, it was revealed what was so special about Ishmael and I, to be honest, did not see that coming, but I loved it. Such a very special twist (made me want to read the first book even more).

Secondly, The story was captivating and fascinating and I could hardly put the book down. I love old "haunted" houses, and to have a couple of people on lockdown while someone is killing them off was great "fun". They only drawback was that it was pretty easy to figure out the "killer" was. And, my first thought was to just give the book 4.5 stars because I found the end "twist" not that surprising, but I've been looking forward all day at work writing this review because I liked the book so damn much, so 5-stars it is!

Dead Man Walking is a very, very good book; atmospheric, funny, intense and a bit gory! Just the way I like it when it comes to books.

I want to thank Severn House for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review. 
Review
4 Stars
Ritual by Mo Hayder
Ritual - Mo Hayder

Just after lunch on a Tuesday in April, nine feet under water, police diver Flea Marley closes her gloved fingers around a human hand. The fact that there's no body attached is disturbing enough. Yet more disturbing is the discovery, a day later, of the matching hand. Both have been recently amputated, and the indications are that the victim was still alive when they were removed.

DI Jack Caffery has been newly seconded to the Major Crime Investigation Unit in Bristol. He and Flea soon establish that the hands belong to a boy who has recently disappeared.

Their search for him - and for his abductor - lead them into the darkest recesses of Bristol's underworld, where drug addiction is rife, where street-kids sell themselves for a hit, and where an ancient evil lurks; an evil that feeds off the blood - and flesh - of others ...

**********


One of the best things when it comes to reading is discovering new authors. I have wanted to read Mo Hayder's Jack Caffery series for a long time and now I have finally read the book three in the series. And, Ritual is a pretty awesome book, with a compelling story and interesting main characters.

I instantly came to like both Jack and Flea and I enjoyed getting to know them both in this book. Jack, new in Briston , has come to the city looking for the Walking Man to ask him something. Flea has not recovered from losing her parents in an accident two years earlier and she is also looking after her younger brother who is depressed after the accident that took their parents life. I think the twist and turns in this story were really great, and I liked how the Jack and Flea's life become intertwined with each other. Both are two damaged people and have their own personal demons.

The African witchcraft theme that felt new and interesting and made the book deliciously dark and engrossing. I was curious to see who would be behind it all and I must admit that I was surprised that it did not turn out to be the one I came to suspect towards the end of the book. I felt the book did end with some loose threads (but since I now also have read the next book do I know that the next book will pick up directly after this book ends and address the loose threads).

I liked this book very much and I recommend it warmly!

July Wishlist: Time Travel
 Time travel is such an interesting idea, and it's a genre that I kind of like when it comes to romance, something about love that even time can't stop is quite romantic. Here I have listed some time travel books that I want to read, from romance to crime. Well, mostly romance actually....
 
**********
 
History has all but forgotten...

In the spring of 1708, an invading Jacobite fleet of French and Scottish soldiers nearly succeeded in landing the exiled James Stewart in Scotland to reclaim his crown.

Now, Carrie McClelland hopes to turn that story into her next bestselling novel. Settling herself in the shadow of Slains Castle, she creates a heroine named for one of her own ancestors and starts to write.

But when she discovers her novel is more fact than fiction, Carrie wonders if she might be dealing with ancestral memory, making her the only living person who knows the truth-the ultimate betrayal-that happened all those years ago, and that knowledge comes very close to destroying her...

 
***********
 
Science fiction, mystery, a passionate love story, and a detailed history of Old New York blend together in Jack Finney's spellbinding story of a young man enlisted in a secret Government experiment. 

Transported from the mid-twentieth century to New York City in the year 1882, Si Morley walks the fashionable "Ladies' Mile" of Broadway, is enchanted by the jingling sleigh bells in Central Park, and solves a 20th-century mystery by discovering its 19th-century roots. Falling in love with a beautiful young woman, he ultimately finds himself forced to choose between his lives in the present and the past. 

A story that will remain in the listener's memory, "Time and Again" is a remarkable blending of the troubled present and a nostalgic past, made vivid and extraordinarily moving by the images of a time that was...and perhaps still is.


**********
 
Like What Dreams May Come, which inspired the movie starring Robin Williams, Somewhere in Time is the powerful story of a love that transcends time and space, written by one of the Grand Masters of modern fantasy.

Matheson's classic novel tells the moving, romantic story of a modern man whose love for a woman he has never met draws him back in time to a luxury hotel in San Diego in 1896, where he finds his soul mate in the form of a celebrated actress of the previous century. 
 
Somewhere in Time won the World Fantasy Award for Best Novel, and the 1979 movie version, starring Christopher Reeve and Jane Seymour, remains a cult classic whose fans continue to hold yearly conventions to this day.
 
**********
 
In West Akron, there lived a reclusive elderly man who always wore mittens, even in July. He had no friends and no family; all over town, he was known only as the Man from Primrose Lane. And on a summer day in 2008, someone murdered him.
Four years later, David Neff is a broken man. The bestselling author of a true-crime book about an Ohio serial killer, Neff went into exile after his wife’s inexplicable suicide. That is, until an unexpected visit from an old friend introduces him to the strange mystery of “the man with a thousand mittens.” Soon Neff finds himself drawn back into a world he thought he had left behind forever. But the closer he gets to uncovering the true identity of the Man from Primrose Lane, the more he begins to understand the dangerous power of his own obsessions and how they may be connected to the deaths of both his beloved wife and the old hermit.
With a deft and singular blend of suspense, literature, and horror, The Man from Primrose Lane boasts as many twists and turns as a roller coaster. It’s a spellbinding journey of redemption and a reflection on the roles of fate, destiny, and obsession when it comes to matters of the heart.
**********
 
"Whatever time we have," he said, "it will be time enough."

Eva Ward returns to the only place she truly belongs, the old house on the Cornish coast, seeking happiness in memories of childhood summers. There she finds mysterious voices and hidden pathways that sweep her not only into the past, but also into the arms of a man who is not of her time.

But Eva must confront her own ghosts, as well as those of long ago. As she begins to question her place in the present, she comes to realize that she too must decide where she really belongs.

From Susanna Kearsley, author of the New York Times bestseller The Winter Sea and a voice acclaimed by fans of Gabaldon, du Maurier, and Niffenegger alike, The Rose Garden is a haunting exploration of love, family, the true meaning of home, and the ties that bind us together.Check out my friend's wishlist this month:
 
Holly 
Erin
Cover Crush: A Natural History of Dragons by Marie Brennan
 
 
Erin over at Flashlight Commentary is the one that came up with the cover crush idea and I loved it so much that I decided that every Thursday would I post a cover that I really love. 


***********
This Week's cover crush is all about dragons! I have a deep love for fantasy and I was instantly captivated when I saw the cover and I hope to get to read this book some day. I like that the picture of the dragon suits the story of a dragon naturalist and the blurb and the cover should appeal to fantasy lovers. 

 
You, dear reader, continue at your own risk. It is not for the faint of heart—no more so than the study of dragons itself. But such study offers rewards beyond compare: to stand in a dragon’s presence, even for the briefest of moments—even at the risk of one’s life—is a delight that, once experienced, can never be forgotten. . . .

All the world, from Scirland to the farthest reaches of Eriga, know Isabella, Lady Trent, to be the world’s preeminent dragon naturalist. She is the remarkable woman who brought the study of dragons out of the misty shadows of myth and misunderstanding into the clear light of modern science. But before she became the illustrious figure we know today, there was a bookish young woman whose passion for learning, natural history, and, yes, dragons defied the stifling conventions of her day.

Here at last, in her own words, is the true story of a pioneering spirit who risked her reputation, her prospects, and her fragile flesh and bone to satisfy her scientific curiosity; of how she sought true love and happiness despite her lamentable eccentricities; and of her thrilling expedition to the perilous mountains of Vystrana, where she made the first of many historic discoveries that would change the world forever.

Marie Brennan introduces an enchanting new world in A Natural History of Dragons.

**********

Check out this week's cover crush over at 
Flashlight Commentary
2 Kids and Tired Books
Layered Pages 
The Maidens Court
A personal message

Hi everyone! Long time no see!

 

I've been quite busy working this summer, and I've felt that keeping two blogs running have just been too much. So, I've been focusing on A Bookaholic Swede instead. And, frankly, I'm thinking of stop posting reviews at A Mad Mad World, at least for a while. I don't know perhaps I feel different this fall/winter if I get more time. But right now I just don't feel like booklikes is the same place as it was when I started to post here. And, with all problems here the last couple of months, the uncertainty of it all, with a good friend removing her account do I just not feel the same way anymore. I seldom even visit the place anymore. Hell, I don't even have that much time for browsing Goodreads nowadays. 

 

So, I'm still alive, just not very active. And, it's not you ♥, it's totally me! :)

 

 

Blog Tour: Fatal Affair by Marie Force (Excerpt + Giveaway)
 
About Fatal Affair, Book 1

Print Length: 476 pages

Publisher: Carina Press (May 26, 2010)

Walking the thin blue line…

Detective Sergeant Sam Holland of the Washington, DC, Metro Police needs a big win to salvage her career—and her confidence—after a disastrous investigation. The perfect opportunity arises when Senator John O’Connor is found brutally murdered in his bed, and Sam is assigned to the case. Matters get complicated when Sam has to team up with Nick Cappuano, O’Connor’s friend and chief of staff…and the man Sam had a memorable one-night stand with years earlier. Their sexual chemistry still sizzles, and Sam has to fight to stay focused on the case. Sleeping with a material witness is another mistake she can’t afford—especially when the bodies keep piling up.

Purchase Links


Read an excerpt of Fatal Affair by Marie Force
 

On the morning of the most important vote of Senator John O’Connor’s career he is late—again. His best friend and chief of staff, Nick Cappuano sets off to O’Connor’s apartment expecting to roust him from bed and hoping he is alone. But what Nick finds is that O’Connor, the handsome, amiable Senator from Virginia, has been brutally murdered, and Nick’s world comes crashing down around him. Complicating the disaster, the detective assigned to the case is none other than Sam Holland, Nick’s one-night stand from six years earlier, the woman who broke his heart and haunts his dreams. With six years worth of unfinished business hanging between them and more than a few scores to settle personally and professionally, Nick and Sam set out to find the senator’s killer while trying—and failing—to resist the overwhelming attraction between them that seems to have only grown over the years.

It soon becomes clear that the Senator’s past holds secrets that not only led to his death but now endanger Nick and Sam as well. Working together to find a killer and to rediscover the love they thought they lost long ago, they must put the past behind them and build a future that offers a world of new opportunities for both of them—including an offer from the Virginia Democrats for Nick to finish the last year of John’s term.

And now for a never-before-seen excerpt from Fatal Affair!

“Do you want some help cleaning up?” Sam asked Nick when they were alone.

“That’s all right. I can do it.”

He stood and extended a hand to help her up.

Sam took his hand, but when she tried to let go, he tightened his grip.

Startled, she looked up at him.

“I’m sorry I dragged you over here for nothing.”

“It wasn’t nothing—” Her words got stuck in her throat when he ran a finger over her cheek. His touch was so light she would have missed it if she hadn’t been staring at him.

“You’re tired.”

She shrugged, her heart slamming around in her chest. “I haven’t been sleeping too well lately.”

“I read all the coverage of what happened. It wasn’t your fault, Sam.”

“Tell that to Quentin Johnson. It wasn’t his fault, either.”

“His father should’ve put his son’s safety ahead of saving his crack stash.”

“I was counting on the fact that he would. I should’ve known better. How someone could put their child in that kind of danger… I’ll just never understand it.”

“I’m sorry it happened to you. It broke my heart to read about it.”

Sam found it hard to look away. “I, um…I should go.”

“Before you do, there’s just one thing I really need to know.”

“What?” she whispered.

He released her hand, cupped her face and tilted it to receive his kiss.

As his lips moved softly over hers, Sam summoned every ounce of fortitude she possessed and broke the kiss. “I can’t, Nick. Not during the investigation.” But oh how she wanted to keep kissing him!

“I was dying to know if it would be like I remembered.”

Her eyes closed against the onslaught of emotions. “And was it?”

“Even better,” he said, going back for more.

“Wait. Nick. Wait.” She kept her hand on his chest to stop him from getting any closer. “We can’t do this. Not now. Not when I’m in the middle of a homicide investigation that involves you.”

“I didn’t do it.” He reached up to release the clip that held her hair and combed his fingers through the length as it tumbled free.

Unnerved by the intimate gesture, she stepped back from him. “I know you didn’t, but you’re still involved. I’ve got enough problems right now without adding an inappropriate fling with a witness to the list.”

“Is that what it would be?” His eyes were hot, intense and possibly furious as he stared at her. “An inappropriate fling?”

“No,” she said softly. “Which is another reason why it’s not a good idea to start something now.”

He moved closer to her. “It’s already started, Sam. It started six years ago, and we never got to finish it. This time, I intend to finish it. Maybe not right now, but eventually. I was a fool to let you slip through my fingers the first time. I won’t make that mistake again.”

Startled by his intensity, Sam took another step back. “I appreciate the warning, but it might be one of those things that’s better left unfinished. We both have a lot going on—”

“I’ll see you tomorrow,” he said, handing her the hair clip.

Sam felt his eyes on her back as she went to the door and let herself out. All the way home, her lips burned from the heat of his kiss.

 
Register your pre-order purchase of FATAL IDENTITY for a chance to win great prizes! One winner will receive a Skype visit from Marie Force, a $250. Visa gift card, and a backlist of the Fatal series! Ten winners will receive a Fatal series swag pack! Click here to register your pre-order purchase: Register!

 

About Marie Force


Marie Force is the New York Times bestselling author of 50 contemporary romances, including the Gansett Island Series, which has sold more than 2.3 million books, and the Fatal Series from Harlequin Books, which has sold more than 1.2 million books. In addition, she is the author of the Green Mountain Series as well as the erotic romance Quantum Series, written under the slightly modified name of M.S. Force. All together, her books have sold more than 5 million copies worldwide!

 
Her goals in life are simple—to finish raising two happy, healthy, productive young adults, to keep writing books for as long as she possibly can and to never be on a flight that makes the news.

Join Marie’s mailing list on her website at marieforce.com for news about new books and upcoming appearances in your area. 
 
Follow her on Facebook at www.Facebook.com/MarieForceAuthor, on Twitter @marieforce and on Instagram at www.instagram.com/marieforceauthor/.

Contact Marie at marie@marieforce.com.
 
Connect with Marie
 
Marie Force’s TLC Book Tours TOUR STOPS:

Monday, June 27th: Bewitched Bookworms – Fatal Affair
 
Tuesday, July 5th: A Splendid Messy Life – Fatal Affair
 
Wednesday, July 6th: Book Binge – excerpt
 
Thursday, July 7th: Book Reviews and More – excerpt
 
Monday, July 11th: Reading Reality – Fatal Affair
 
Wednesday, July 13th: Mignon Mykel Reviews – Fatal Affair
 
Thursday, July 14th: Stranded in Chaos – Fatal Affair
 
Tuesday, July 19th: A Bookaholic Swede – excerpt
 
Wednesday, July 20th: Dog-Eared Daydreams – Fatal Affair
 
Thursday, July 21st: The Romance Dish – excerpt
 
Friday, July 22nd: A Holland Reads – excerpt
 
Monday, July 25th: Romancing the Book – review and excerpt
 
Monday, July 25th: Becky on Books – Fatal Flaw
 
Tuesday, July 26th: The Sassy Bookster – Fatal Identity
 
Wednesday, July 27th: From the TBR Pile – excerpt
 
Thursday, July 28th: Books and Bindings – the entire Fatal series
 
 
Monday, August 1st: Books a la Mode – excerpt
 
Tuesday, August 2nd: Open Book Society – Fatal Affair, Fatal Justice, Fatal Consequences
 
Wednesday, August 3rd: Dog-Eared Daydreams – Fatal Justice
 
Thursday, August 4th: Buried Under Romance – Fatal Affair
 
Friday, August 5th: Dog-Eared Daydreams – Fatal Consequences
 
Review
4 Stars
Body of Lies by Iris Johansen
Body Of Lies - Iris Johansen

Eve Duncan, the signature character of #1 New York Timesbestselling author Iris Johansen, thought her past was long buried. Until she finds herself tracking a killer so deceptive he leaves no trace behind—except for his victims.

Forensic sculptor Eve Duncan has been summoned to Baton Rouge by a high-ranking government official to identify the remains of an unknown murder victim. Eve wants nothing to do with the project. She has finally found peace from her own tragic past, living a quiet life with Atlanta detective Joe Quinn and her adopted daughter, Jane. Then a stunning series of seemingly unrelated events turns Eve’s new world upside down.

Now, in a special government facility, she takes on the project of identifying the victim’s skeleton. But she hasn’t even begun when another death occurs. Someone totally ruthless, who can strike anywhere at any time and with seeming immunity, is determined to put a halt to her work, her life, and the lives of those she loves. Eve has stumbled onto a chilling conspiracy. There is only one person who can give her the devastating truth . . . and he’s already dead.

 
**********
 

I thought the finding of Bonnie's body in the previous book was a bit too easy and not central enough for the story. I mean in the last book Eve and Quinn had small roles while Sarah Patrick and John Logan was the main characters. And we only get to know that Bonnie's body had been found when Sarah Patrick travels to the funeral. I felt that it was weird that it didn't have a more central role in a book. But, in this book Iris Johansen twist everything and suddenly this closet chapter is not as closed as I thought it would be. And, Eve who is hurting after learning of  a big betrayal  decides to take on the very job she had no plans to take and suddenly she is very much in danger. Now it seems that there could  be a secret organization that will stop at nothing to get the skull that she is working on. 

As usual was I quickly caught up in the story, and I liked all the twist and turns throughout the story. I was also pleasantly happy to once again get to know Sean Galen as Logan sends him to Eve to look after her. And, as usual not, everything is as it should be, and not everybody is trustworthy. Thankfully Eve as Galen and Quinn to look after her.

I quite liked this book and I'm looking forward reading more in the series!

Review
4 Stars
Blog Tour: The Last Woman Standing: A Novel of Mrs. Wyatt Earp by Thelma Adams
The Last Woman Standing: A Novel of Mrs. Wyatt Earp - Thelma Adams

About The Last Woman Standing: A Novel of Mrs. Wyatt Earp


Paperback: 298 pages

Publisher: Lake Union Publishing (July 1, 2016)


Thelma Adams has built a successful career writing profiles of Hollywood’s biggest and brightest stars. From Julianne Moore and George Clooney to Jessica Chastain and Matthew McConaughey, her portfolio is dazzling and reputation as a film critic in the industry stellar.

Now, Adams shifts from Hollywood to the Wild West with THE LAST WOMAN STANDING (Lake Union Publishing; on-sale July 1, 2016), the first biographical novel about Josephine Marcus, Wyatt Earp’s wife, the gutsy Jewish beauty who captured the lawman’s heart in 1881, the year he fought the legendary Gunfight at the OK Corral.

In her well-researched and vividly composed novel, Adams doesn’t waste any time proving her talent as a dynamic writer with a cinematic flair. She explores the brief defining period when Josephine comes-of-age on the American frontier, weaving action, wit, and clever introspection.

The daughter of Jewish immigrants, Josephine shames her tight-knit family (her over-bearing mother begins to sit-shiva the minute Josephine walks out the door) when the 19-year-old follows the smooth-talking and attractive lawman, Johnny Behan, from San Francisco, California to Tombstone, Arizona. Hanging on the slim promise of a wedding, the naïve young woman eventually discovers the older man’s untrustworthy side. She also learns that divided loyalties and corruption plague the silver boom town—with her fiancé at the conflict’s heart. And she can’t pretend she hasn’t noticed the courageous straight-shooter Wyatt Earp who becomes Behan’s sworn enemy.

When Behan betrays Josephine, she leaves him—and immediately faces the harsh realities of being a woman on her own in the Wild West, a world where a lady’s every action depends on a man’s approval. Adams’s storytelling from a female perspective, and her rich and descriptive style, allow the reader to feel Josephine’s desperation as she realizes the only available options she has are prostitution or returning home. That is—until Wyatt Earp declares his love for her. As their romance blossoms and their bond deepens, Behan’s jealousy ignites a rivalry destined for the history books.

THE LAST WOMAN STANDING is a compelling novel: both an epic tale of an improbable romance and a retelling of an iconic American legend through a female lens. Josephine is a charismatic, fierce heroine who seeks to reinvent herself—and find her soul mate—in a lawless outpost among cowboys and lawmen, where few people are what they seem on the surface.

“Adams is that rare, vivid author who brings a cinematic quality to her wildly entertaining fiction.” —Peter Travers, Rolling Stone


Review
 
Wyatt Earp, Virgil Earp, Morgan Earp, Doc Holliday, Tombstone, O.K. Corral and Boot Hill. these are names and places that probably ring a bell. For me this book made me realize how little I really knew about the person Wyatt Earp. So, I was thrilled to participate in this blog tour.

This book starts with Josephine Marcus now old and reminiscing her life. Most of the ones from her days in Tombstone are dead, including her beloved Wyatt. And, now she has only memories of her days as a young woman who risks everything to travel from San Francisco to Tombstone to marry Johnny Behan. Only, it never got to be her and Behan, he strung her along and she had enough after finding him in bed with another woman. But, there was Wyatt and a love that would last until the day he died.

I think love stories are best when they are real. When it's about real people that either found love for a few passionate years or a lifetime. Thelma Adam's book about Josephine Earp is engrossing and I loved reading the book. One thing I found so fascinating is that it's not that long ago, it was just at the end of the 1900-century, not several hundred years ago, but still it feels odd to know that Wyatt Earp lived until 1929. I have always felt that Tombstone and The Gunfight at O.K. Corral were much longer ago.

I instantly found Wyatt Earp charming and I can understand Josephine's first reaction in the book to seeing him the very first day in Tombstone. I loved every moment they had together and the scene in the brothel when she thought that she would have to sell her body to support herself is absolutely wonderful. Yeah, I know that sounds very weird, but read the book and you will see why I feel that scene is great.

I could probably go on and on about what I loved about the book, but I will end this review with a quote from the book from the very first moment, Josephine saw Wyatt:

As Johnny roped his horse to Harry’s wagon and Kitty nagged her stoop-shouldered husband, I felt a weight on one cheek. I sensed eyes staring at me. I don’t know how that’s possible, but it happened just that way, as real as the feeling of sunshine while your eyes are closed. That was the first time I saw Wyatt. He was looking straight at me. I stared right back. He was dead handsome with an athletic build on a six-foot frame, made taller by perfect posture. His hair was blond and thick like his younger brother’s, with a matching mustache and unflinching eyes, the same blue as Morgan’s but twice as intense.

Purchase Links
 
About Thelma Adams

Thelma Adams is an established figure in the entertainment industry. For two decades, she has penned celebrity features and criticism for high-profile publications. Her portfolio of actor interviews includes Julianne Moore, George Clooney, Jessica Chastain, and Matthew McConaughey, among many others. While covering film for the New York Post, Us Weekly, and Yahoo Movies, Thelma became a regular at film festivals from Berlin to Dubai, Toronto to Tribeca. She sits on the Hamptons International Film Festival Advisory Board and twice chaired the prestigious New York Film Critics Circle. Her debut novel, Playdate, published by Thomas Dunne Books, won high critical acclaim. Adams is often recognized, as she has been invited to share her expertise on many broadcast outlets, including appearances on NBC’s Today, CBS’s Early Show, and CNN. She graduated Phi Beta Kappa with a history degree from UC Berkeley and earned an MFA from Columbia University. She lives in Hyde Park, New York, with her family.

Connect with Thelma

Thelma Adams’ TLC Book Tours TOUR STOPS:
 
Monday, June 27th: WV Stitcher
 
Tuesday, June 28th: A Bookish Affair
 
Wednesday, June 29th: The Magic All Around Us
 
Friday, July 1st: Lavish Bookshelf
 
Tuesday, July 5th: A. Holland Reads
 
 
Thursday, July 7th: Just One More Chapter
 
Friday, July 8th: Open Book Society
 
Monday, July 11th: Books Without Any Pictures
 
Monday, July 11th: FictionZeal
 
Wednesday, July 13th: Laura’s Reviews
 
Thursday, July 14th: Reading is My Superpower
 
Friday, July 15th: Write Read Life
 
Monday, July 18th: A Bookaholic Swede
 
Tuesday, July 19th: Books and Bindings
 
Wednesday, July 20th: West Metro Mommy Reads
 
Friday, July 22nd: Worth Getting in Bed For
 
Monday, July 25th: Just Commonly
 
Wednesday, July 27th: Mom in Love with Fiction

The Last Woman Standing by Thelma Adams

Review
5 Stars
Baby Doll by Hollie Overton
Baby Doll - Hollie Overton

She kept moving forward. She didn't stop. She didn't look back.

Lily has been abducted from outside her high-school gates.

For eight long years she's been locked away from the outside world. During that time she's changed from a girl into a woman. She's had a baby.

And now she has seized her chance and escaped.

Running for her life, with her daughter in her arms, she returns to her family and the life she used to know - to her much-loved twin sister Abby, her mum, her high-school boyfriend - and her freedom.

But is it possible to go back?

Lily's perfect life as a teenager doesn't exist any more. Since she's been gone, her family's lives have changed too, in ways she never could have imagined.

Her return, and the revelation of who took her, will send shockwaves through the whole community.

Impossible not to read in one sitting, Baby Doll is a taut psychological thriller that focuses on family entanglements and the evil that can hide behind a benign facade.

 
**********

My review of Baby Doll is now up on Fresh Fiction!

To say that I was blown away by this book is an understatement! I was hooked from the first page and I could hardly put down the book. You can read the whole review here!

Follow Free counters!
France Book Tours
 photo badge_proreader.png  photo badge_top_reviewer.png Challenge Participant 80%